SPE Kolone

SPE Kolone ekstrakcija

SPE Kolone

Ekstrakcija u čvrstoj fazi (SPE) je ekstraktivna tehnika kojom se jedinjenja, koja su rastvorena ili suspendovana u tečnoj smeši, odvajaju od ostalih jedinjenja u smeši prema njihovim fizičkim i hemijskim svojstvima. Analitičke laboratorije koriste ekstrakciju u čvrstoj fazi za koncentraciju i prečišćavanje uzoraka za analizu. Ekstrakcija u čvrstoj fazi može se koristiti za izolovanje analita od interesa iz širokog spektra matrixa, uključujući urin, krv, vodu, piće, zemlju i životinjsko tkivo.

Specifikacija

SPE Kolone ekstrakcija čvrstoj fazi (engl. solid-phase extraction; SPE) je ekstrakcijska metoda kod koje se odvajanje analita od matrice uzorka temelji na selektivnom vezivanju analita na sorbens (smešten u maloj koloni), nakon čega sleedi desorpcija ispiranjem odgovarajućim rastvorom.SPE je jedna od najčešće korištenih analitičkih metoda za koncentraciju i prečišćavanje uzoraka.

 

 

sr_RS
Scroll to Top