Membran filteri priprema uzorka

Membran filteri priprema uzorka

Membran filteri priprema uzorka

koriste se za separaciju mikro čestica kroz membranu filtera. Rezultat filtrata zavisi od veličine pore membranskog filtera kao i pritiska ili vakuma koji služi za filtraciju tečnih i gasovitih uzoraka.  Za uspešno filtriranje važan je izbor odgovarajućeg materijala filtera i veličine pora, u zavisnosti od sastava uzorka i namene filtrata. Membran filteri su namenjeni jednokratnoj upotrebi.

Specifikacija

Membran filteri priprema uzorka

Na raspolaganju je širok izbor materijala za filtriranje, uključujući staklo ili prirodne i sintetičke polimere, od kojih svaki ima jedinstvena svojstva što ih čini kompatibilnim sa gotovo bilo kojim uzorkom. Razumevanje ovih svojstava i zauzimanje preventivnog – a ne reaktivnog – pristupa filtriranju i kompatibilnosti membrane-uzorka može minimizirati vreme provedeno u rešavanju problema i maksimizirati efikasnost filtracije.

Membran filteri priprema uzorka

 

<< nazad
sr_RS
Scroll to Top