Filter papir fliltracija

Filter papir fliltracija

Filter papir fliltracija

Filter papir je polupropusna papirna barijera postavljena okomito na protok tečnosti ili vazduha. Koristi se za odvajanje finih čvrstih čestica od tečnosti ili gasova.

Specifikacija

Kvalitativni filter papir
Papir izradjen od alfa vlakana celuloze. Sadrži manje od 0.06% pepela i primenjuju se u kontroli kvaliteta hrane, pića, naučnim laboratorijama, zaštiti životne sredine, ispitivanjima vode i zemljišta. Proizvodi se u tabacima, diskovima, faltanim diskovima. Podela urađena po brzini filtracije i veličini pora.

 

 

Kvantitativni filter papir
Papir izradjen od 100% celuloznih vlakana. Sadrži manje od 0.007% pepela i kao takvi se koriste u analitičkim i gravimetrijskim analizama. Proizvodi se u tabacima, diskovima, faltanim diskovima. Podela urađena po brzini filtracije i veličina pora.

 

 

Filter papir u tabacima

 

 

sr_RS
Scroll to Top