Kivete

Kiveta je mala cev kružnog ili četvrtastog poprečnog preseka, zatvorena na jednom kraju, napravljena od plastike, stakla ili kvarcnog stakla (za UV svetlost). Dizajnirana je za upotrebu u spektroskopskim eksperimentima. Najbolje kivete su čiste, providne, bez nečistoća i oštećenja koje mogu uticati na spektroskopska merenja. Kiveta može da bude otvorena na vrhu ili da bude zatvorena zapušačem. Za njeno zatvaranje se, takođe, može koristiti i parafilm. Plastične kivete, za jednokratnu upotrebu, se često koriste u brzim spektroskopskim testovima, gde je brzina važnija od visoke preciznosti. Staklene kivete koriste se u oblasti iznad 400nm (vidljiva oblast). Kvarcne kivete namenjene su za rad u UV oblasti.

sr_RS
Scroll to Top