Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga. Formula za odnos između vlažnosti i temperature jednostavno kaže da su obrnuto proporcionalne. Ako se temperatura poveća, to će dovesti do smanjenja relativne vlažnosti, tako da će vazduh postati suvlji, dok će kada se temperatura smanji, vazduh će postati vlažan, što znači da će se relativna vlažnost povećati. Mora da ste videli vremensku prognozu ili osnovne podatke o vremenu na mobilnim telefonima itd. koji generalno pokazuju ove dve stvari, tj. temperaturu mesta i vlažnost. Ova dva su takođe povezana jedni sa drugima i takođe pokazuju veliki uticaj. Oba dovode do uticaja na floru, faunu, kao i na životnu sredinu. U ovom članku ćemo samo raspravljati o odnosu između temperature i vlažnosti i drugim srodnim konceptima gde učimo o značenju temperature, vlažnosti, vrstama vlažnosti, odnosu između vlažnosti i formule temperature, tačke rose ili vlage itd. emperatura je nešto što nam govori o hladnoći ili toplini bilo kog objekta koji se generalno meri u Celzijusima i Farenhajtima. On određuje intenzitet toplote, dok ako govorimo o vlažnosti, govori o sadržaju vode koji je prisutan u vazduhu, ili jednostavno možemo reći da određuje vlažnost vazduha. Ova dva koncepta su različita, ali pokazuju veliki uticaj jedan na drugog. U nastavku ćemo videti odnos između temperature i vlažnosti. Pre toga, hajde da razumemo više o vlažnosti i njenim vrstama.

sr_RS
Scroll to Top