Sterilizacija

Sterilizacija je glavna komponenta postupaka suzbijanja infekcije. Ovim terminom se opisuje čitav niz aktivnosti namenjenih postizanju čistog okruženja bez bolesti. Sterilizacija se definiše kao uništavanje svih prenosivih uzročnika, bakterija i virusa sa površina, medicinskih instrumenata, hrane ili bilo kog proizvoda koji treba bezbedno koristiti bez ugrožavanja korisnika. Sve jači propisi i zahtevi za pravilnom sterilizacijom u privatnim klinikama, salonima lepote, stomatološkim ordinacijama nametnuli su potrebu za autoklavima sa lakim rukovanjem i održavanjem. Laboratorijska linija Tuttnauer autoklava dizajnirana je za laboratorijsku upotrebu u istraživačkim laboratorijama, univerzitetima, medicinskim laboratorijama, farmaceutskoj, biotehnološkoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji. Svaki model ima nekoliko opcija-dodatnih mogućnosti, kojima se može konfigurisati brzo hlađenje,efikasno sušenje, sterilizacija otpada i biološkog otpada i još mnogo toga u zavisnosti od potreba korisnika.

sr_RS
Scroll to Top