Magnetne mešalice

Mešalice-Magnetna mešalica ili magnetni mikser je laboratorijski uređaj koji koristi obrtno magnetno polje da izazove magnetni štapić koji je potopljen u tečnost da se okreće veoma brzo, tako dobijamo mešanje. Mešalice se koriste kao generalni laboratorijski uređaji. Prisutne su razne varijacije mešalica koje uključuju mehaničko, rotaciono kretanje mešača. Postoje magnetne mešalice sa grejačem i bez grejača.

sr_RS
Scroll to Top