Zamenske lampe

Savremenim instrumentima za analizu trebaju izvori svetlosti kvaliteta koji optimalno podržavaju njihove performanse. Deuterijumske sijalice, sijalice sa šupljom katodom i drugi posebni Amtast-ovi izvori.

AAS Lampe

Perkin-Elmer (PE)
Varian (VA)
Thermo (TM)
GBC (GB)
Hitachi (HT)
Shimadzu (SM)
Buck Scientific (BS )
PG Instrument (PG),
Raileigh (RI), itd

D2 Lampe

Perkin-Elmer (PE)
Varian (VA)
Thermo (TM)
GBC (GB)
Hitachi (HT)
Shimadzu (SM)
Buck Scientific (BS )
PG Instrument (PG),
Raileigh (RI), itd

Tungsten Lampe

Perkin-Elmer (PE)
Varian (VA)
Thermo (TM)
GBC (GB)
Hitachi (HT)
Shimadzu (SM)
Buck Scientific (BS )
PG Instrument (PG),
Raileigh (RI), itd