Vage

Vaga instrument za merenje mase (težine) tela. Vage na oprugu neposredno mere težinu tela upoređujući dužine istegnuća opruge o koju je mereno telo zakačeno.Vage na krak upoređuju masu nekog tela sa masom tega kao jedinicom, koristeći polugu i zakon momenta sile, koji kaže da proizvodi kraka sile i sile sa obe strane oslonca poluge moraju biti jednaki da bi se postigla ravnoteža. Mogu biti:Ravnokrake. Ove vage imaju oslonac poluge na sredini. Kod njih se prema uglu skretanja ili uravnoteženosti dveju težina, upoređuje tražena težina tela sa poznatom težinom tega. Za naučne svrhe služe uglavnom različiti tipovi ravnokrakih vaga sa velikom osetljivošću. (vage za fizička merenja, analitičke vage itd.) Stona (kuhinjska ) vaga je obično ravnokraka pluga.Raznokrake. Ove vage služe za svakodnevnu upotrebu kod koje nije potrebna velika tačnost merenja.

Amtast FA2204C

Opseg: 220g
Jedinice: g, ct, oz, pcs
Rezolucija: 0.1mg
Veličina tasa: Ф110
Kalibracija: Automatska
Displej: LCD sa pozadinskim svetlom
Napajanje: 220V / 110V AC
Konekcija: RS 232
Dimenzije: 34,5 x 21,5 x 34cm
Masa: 10kg
Matrični štampač
Termalni štampač

Adam Nimbus serija

LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem
Boja kodirani ključevi
Indikator nivoa sa podesivim nogama
Prenosivi štit
Robusno metalno kućište
Otporna tastatura
Spoljni kalibracija

Amtast TL20002N

Opseg: 2000g
Rezolucija: 0,01g
Veličina tasa: Ф130
Displej: LCD sa pozadinskim svetlom
Merne veličine:g, ct, oz, lb, GN, %, pcs
Priključak na računar: RS232
Napajanje: 220V / 110V, baterije
Dimenzije: 30 x 19 x 10
Masa: 3 kg
Vetrobran
Kuka
Punjive baterije
Štampač

ADAM HCB

15 mernih jedinica
Traženje nule
LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem
Auto opseg
Tas od nerđajućeg čelika
Podešavanje nivoa
Kuka za merenje
Jednostavan pristup bateriji
Dual tare tasteri
RS-232 i USB interfejs
Priručnik za unutrašnju kalibracija
Spoljna kalibracija
Automatsko isključivanje
Indikator slabih baterija
DC adapter