Turbidimetri

Zamućeni izgled vode (nazvan Zamućenost) uzrokovan je suspendovanim materijalom. Jedinica mere usvojena prema ISO standardu je FNU (Formazine Nephelometric unit) a prema EPA je NTU (Nefelometrijska jedinica zamućenja). Druge dve metode koje se koriste za ispitivanje zamućenosti i njihove merne jedinice su JTU (Jackson Turbiditi Unit) i jedinica silicijum dioksida (mg / L SiO2).

Mi415

Opseg 0,00 - 50,00 FNU; 50 - 1000 FNU
Rezolucija 0,01 FNU; 1 FNU
Tačnost ± 0,5 FNU ili ± 5% očitavanja,
Metoda Detekcija rasejane svetlosti
Detektor Infracrvena LED dioda sa visokom emisijom
Automatska kalibracija
Automatsko isključivanje nakon 5 minuta nekorišćenja
Tip baterije 9v