Tekstil

Tekstil ili tkanina je elastični materijal sastavljen od sitnih vlakana koja čine predivo. Predivo se proizvodi tako što se sirova vuna, pamuk ili drugi materijal upredaju i motaju na točak da bi se proizveli dugački kanapi prediva. Tekstil se proizvodi mešanjem, seckanjem i presovanjem vlakna zajedno. Jedan od bitnih parametara tkanine je i sadržaj vlage. Praćenje vlage je bitno od procesa proizvodnje, bojenja, kao parmetar kvaliteta. Menadžment vlage se može definisati kao kontrolisano kretanje vodene pare i tečne vode (znoja) iz površina kože ka spolja preko tkanine. Ova akcija sprečava tečnost da ostane na koži. Upravljanje vlagom je jedan od ključnih kriterijuma učinka u današnjoj industriji odeće, koji odlučuje nivo udobnosti te tkanine. Vlagomer za merenje vlage tekstila visokih performansi. Uređaj ima široku primenu u industrji koža, platna, obuće, prediva, tekstila i drugim industrijama, gde se zahteva brzo merenje vlage. Malog obima i male mase omogućava radnicima da ga udobno nose i sprovode brza merenja na licu mesta.Od velike je pomoći za merenje vlage na licu mesta.

AMT 1MCT

 

 

  • Merno područje (vlaga) 0-40%
  • Radni uslovi (temperatura) -5°C / + 60°C
  • Tačnost +/-0,5%
  • Vreme odziva: 1 sekunda
  • Display 3½ bita, digitalni LCD ekran
  • Dubina skeniranja elektromagnetnim talasima: 50mm
  • Korak: 0~10
  • Napajanje 9V
  • Dimenzije 160×60×27mm
  • Masa: 200g