Tanja

Staklo je materijal neorganskog porekla i amorfne strukture, čiji osnovni sastav čini oksid silicijuma (SiO2), kome se po potrebi dodaju drugi oksidi (najčešće B2O3, Al2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O i PbO) da bi se snizila temperatura topljenja i viskozitet SiO2.

Nudimo Vam širok izbor staklenog posuđa koji će najviše odgovarati potrebama i metodama Vaše laboratorije.