Špric filteri ​​se obično koriste za uklanjanje čestica iz tečnog uzorka pre neke  analize kako bi se izbeglo oštećenje opreme (npr. Jonska hromatografija, ICP, HPLC itd.). Oni su relativno pristupačni, mogu se koristiti za male količine. Filteri ​​obično koriste materijale koji imaju određenu veličinu čestica (npr. 0,45 um). Dostupni su i filteri za špriceve ​​za filtriranje gasova i uklanjanje bakterija iz uzorka.

Kako izabarati pravi filter?

Iako je primarna funkcija špric filtera uklanjanje čestica iz tečnog uzorka, Vi ćete odabrati sterilni ili nesterilni filter, u zavisnosti od krajnje primene. Sterilni špric filteri se ​​koriste  za sterilisanje nesterilnih rastvora ili za razjašnjavanje sterilnih rastvora. Nesterilni špric filteri ​​koriste se za opštu filtraciju i prečišćavanje uzoraka.

 

Kako se koristi filter?

Nakon što odaberete odgovarajući špric filter za uzorak i aplikaciju, uvucite uzorak u špric i prikačite filter na kraj šprica. Ako koristite filter sa zaključavanjem, proverite da li ste pravilno pričvrstili filter u vrh šprica. Držite špric sa filterom okrenutim prema gore i potisnite nekoliko kapi kroz filter. Postavite vrh filtera iznad kontejnera za sakupljanje i gurnite uzorak kroz filter šprica primenom nežnog pozitivnog pritiska. Da biste očistili filter šprica i povećali protok uzorka, uklonite filter sa šprica i uvucite vazduh u špric. Zatim ponovo postavite filter i gurnite klip da biste protisnuli deo vazduha kroz filter.

 

 

Membrane i kućište filtera

Špric filteri ​​mogu se kategorisati po dve osnovne komponente: membrana i kućište. Da biste izabrali pravi filter, obezbedite da su obe komponente kompatibilne sa aplikacijom. Kućišta filtera se podudaraju na osnovu sastava i formata, dok se materijali membrane podudaraju prema sastavu, prečniku filtera i veličini pora.

sr_RS
Scroll to Top