Spektrofotometri

Svetlost je deo spektra elektromagnetnog zračenja iz opsega talasnih dužina vidljivih golim okom. Nekad se kaže i vidljiva svetlost što bi bio pleonazam da se termin svetlost ne koristi i u širem smislu da označi elektromagnetno zračenje bilo koje talasne dužine (recimo ultaljubičasti zraci, koje čovek ne vidi golim okom, a koji izazivaju fluorescenciju raznih materijala, često se nazivaju crnim svetlom). Čovek i životinje imaju različit biološki sastav oka, tako nije svima neka boja podjednako vidljiva.

 

SP-UV1100

Jednozračni
Izvor svetlosti Volfram lampa i D2
Spektralni propusni opseg 2.0nm
Opseg talasnih dužina 190-1100nm
Tačnost talasne dužine ± 0,5 nm
Ponovljivost talasne dužine ≤0,3nm
Fotometrijski opseg -0,3-3,0A
Fotometrijska tačnost ± 0,002A
Fotometrijska ponovljivost≤0,001A
Stabilnost ≤0,002A / h @ 500nm
Držač:4-položajni, 10 mm
Ekran: LCD
Izlazni USB port i paralelni port
Napajanje:110 / 220VAC
Dimenzije: 490 × 360 × 210 mm
Težina: 14kg

SP-V1000

Jednozračni
Izvor: Volfram lampa
Spektralni propusni opseg: 4.0nm
Opseg talasnih dužina: 325-1000nm
Tačnost talasne dužine: ± 2nm
Ponovljivost talasne dužine ≤1nm
Fotometrijski opseg -0,3-3,0A
Fotometrijska tačnost:±0,003A
Fotometrijska ponovljivost:≤0,0015A
Stabilnost ≤0,002A / h @ 500nm
Držač: 4-položajni, 10 mm
Ekran: LCD
Izlazni USB port i paralelni port
Napajanje: 220VAC
Dimenzije:) 490 × 360 × 210 mm
Težina 12kg