SPE

Ekstrakcija u čvrstoj fazi (SPE) je ekstraktivna tehnika kojom se jedinjenja, koja su rastvorena ili suspendovana u tečnoj smeši, odvajaju od ostalih jedinjenja u smeši prema njihovim fizičkim i hemijskim svojstvima. Analitičke laboratorije koriste ekstrakciju u čvrstoj fazi za koncentraciju i prečišćavanje uzoraka za analizu. Ekstrakcija u čvrstoj fazi može se koristiti za izolovanje analita od interesa iz širokog spektra matrixa, uključujući urin, krv, vodu, piće, zemlju i životinjsko tkivo.