QuEChERS

Postupak QuEChERS podrazumeva niz jednostavnih analitičkih koraka, pa je stoga brz i lak za izvođenje i malo podložan greškama. QuEChERS pruža  širok spektar pesticida koji pripadaju različitim hemijskim klasama, a konačni ekstrakt, rastvoren u acetonitrilu, daje potpunu fleksibilnost u izboru tehnike determinativne analize. Moguća je direktna veza sa tečnom i gasnom hromatografijom. - pojednostavljena metoda za pripremu uzorka za analizu pesticida. Metod je rayvijen 2003. godine kao jednostavan način za pripremu uzoraka hrane za analizu pesticida. Nazvao ih je QuEChERS (smisao je "hvatači"). Akronim za brz, lak, jeftin, efikasan, robustan i bezbedan metod. QuEChERS-ima možete pripremiti uzorke u multi-analizi, za više tipova pesticida. Značajna ušteda vremena i novca.