Mi415 Turbidimetar

Mi415 Turbidimetar
Mi415 Turbidimetar

Zamućenost se odnosi na koncentraciju nerastvorenih, suspendovanih čestica prisutnih u tečnosti.

Zamućenost je mera bistrine uzorka.
Za primenu u vodi za piće, zamućenost je dobar pokazatelj kvaliteta vode.
Merenje zamućenosti se postiže analizom količine svetlosti prelomljene od suspendovanih čestica kao što su glina, mulj i organski materijal.
Merenjem zamućenosti, fotometrijskim ili cevnim metodama, moguće je proceniti sadržaj suspendovanih čvrstih materija.

 

Specifikacija

Mi415 Turbidimetar

Opseg 0,00 – 50,00 FNU; 50 – 1000 FNU
Rezolucija 0,01 FNU; 1 FNU
Tačnost ± 0,5 FNU ili ± 5% očitavanja,
Metoda Detekcija rasejane svetlosti
Detektor Infracrvena LED dioda sa visokom emisijom
Automatska kalibracija
Automatsko isključivanje nakon 5 minuta nekorišćenja
Tip baterije 9v

Mi415 ima dva radna opsega; 0,00 do 50,00 FNU, i 50 do 1000 FNU koji mogu da prihvate najmutnije stanje na koje možete naići.

Mi415 se isporučuje u čvrstoj torbici za nošenje, zajedno sa reagensima.

sr_RS
Scroll to Top