Test trake

Test traka je traka / komad / traka papira ili drugog materijala koji se koristi za hemijska/biološka ispitivanja. Konkretno, test traka se može odnositi na ispitivanje hrane, vode, glukoze, lipolize, urina. Test  traka reagensa, sa 1 ili više reagens jastučića prilepljenih na plastičnu dršku, jedan je od oblika. Ključni razlog za njegovo prihvatanje je lakoća korišćenja.

sr_RS
Scroll to Top