Vlagomeri

Merači vlage koriste se za merenje procenta vode u datoj supstanci. Ovi podaci se mogu koristiti za utvrđivanje da li je materijal spreman za upotrebu, neočekivano mokar ili suv ili na neki drugi način treba dalji pregled. Proizvodi od drveta i papira vrlo su osetljivi na njihov sadržaj vlage. Sadržaj vlage snažno utiče na fizička svojstva i visok sadržaj vlage tokom određenog vremenskog perioda može postepeno degradirati materijal.

sr_RS
Scroll to Top