Polarimetri

Polarimetar je osnovni naučni instrument. Polarimetrija se može koristiti za merenje različitih optičkih svojstava materijala, uključujući linearno dvolomno zračenje, kružno dvolomljenje (takođe poznato kao optička rotacija ili optička rotaciona disperzija), linearni dihroizam, kružni dihroizam i rasejanje. Da bi se izmerila ova različita svojstva, postoje mnogi dizajni polarimetara, . Najosetljiviji su zasnovani na interferometrima, dok su konvencionalniji polarimetri zasnovani na aranžmanima polarizacionih filtera, talasnih ploča ili drugih uređaja.

sr_RS
Scroll to Top