Luksmetri

Merači svetlosti lukismetri. Svetlost je deo spektra elektromagnetnog zračenja iz opsega talasnih dužina vidljivih golim okom. Nekad se kaže i vidljiva svetlost  elektromagnetno zračenje bilo koje talasne dužine (recimo ultaljubičasti zraci, koje čovek ne vidi golim okom, a koji izazivaju fluorescenciju raznih materijala, često se nazivaju crnim svetlom). Čovek i životinje imaju različit biološki sastav oka, tako nije svima neka boja podjednako vidljiva. Zato se za jačinu svetlosti pored fizičke jedinice vat (Watt) upotrebljava još fiziološka jedinica lumen (lm). Znači ako je neka svetlost jačine npr. 1 lumen, onda  čovek ima isti osećaj vidljivosti pa bilo koje boje ta svetlost bila. Ali u fizičkom smislu, za nas nije isto ako je neka svetlost jačine 1 vat, jer imamo osećaj, da je to svetlo jačine jednog vata ako je zelene boje dosta jače nego crvene ili plave.

sr_RS
Scroll to Top