Hlor

Hlor se dodaje u vodu kao dezinficijens. Prva reakcija se javlja kada organskih materija i metali prisutni u vodi reaguju sa hlorom i transformacijom u jedinjenja koja su nedostupna za dezinfekciju. Količina hlora koja se koristi u ovim reakcijama naziva se potrošnja hlora vode. Prisustvo slobodnog hlora u vodi za piće pokazuje da je dovoljna količina hlora dodata u vodu da inaktivira većinu bakterija i virusa. Voda je zaštićena od rekontaminacije prilikom transporta do kuće ili tokom skladištenja vode u domaćinstvu. Pošto prisustvo slobodng rezidualnog hlora u vodi za piće označava verovatno odsustvo organizama koji uzrokuju bolesti, koristi se kao jedan od parametara kvaliteta pijaće vode.

sr_RS
Scroll to Top