Elektrohemija

Elektrohemija je grana fizičke hemije koja se bavi odnosom između razlike električnog potencijala, kao merljive i kvantitativne pojave, i hemijske promene koja se može identifikovati, sa potencijalnom razlikom kao rezultatom određene hemijske promene, ili obrnuto. Ove reakcije uključuju elektrone koji se kreću kroz elektronski provodnu fazu (obično eksterno električno kolo, ali ne nužno, kao kod bezelektrične obloge) između elektroda razdvojenih jonski provodljivim i elektronski izolujućim elektrolitom (ili jonskim vrstama u rastvoru).

Kategorije


Proizvodi

sr_RS
Scroll to Top