Dozimetri

Jonizujuće i nejonizujuće zračnjenje može biti opasno po žive organizme i može dovesti do promena u životnoj sredini. Jonizujuće zračenje je uglavnom mnogo štetnije po žive organizme po jedinici izračene energije od nejonizujućeg zračenja, pošto nastali joni, čak i pri maloj snazi zračenja, imaju potencijal da izazovu oštećenja na DNK. Uređaj koji meri dozu zračenja naziva se dozimetar. Praćenje brzine doze zračenja u realnom vremenu omogućava trenutnu reakciju u slučaju pojave zračenja i na taj način smanjuje izloženost zračenju. Merenjem ekvivalenta doze i brzine ekvivalenta doze, ovaj detektor takođe pruža funkcije dozimetra. Takođe se meri izloženost zračenju i stopa izloženosti, što je prikladno za kontrolu izloženosti hitnih službi fotonskom zračenju.

sr_RS
Scroll to Top