Vage

Vaga instrument za merenje mase (težine) tela. Vage na oprugu neposredno mere težinu tela upoređujući dužine istegnuća opruge o koju je mereno telo zakačeno.Vage na krak upoređuju masu nekog tela sa masom tega kao jedinicom, koristeći polugu i zakon momenta sile, koji kaže da proizvodi kraka sile i sile sa obe strane oslonca poluge moraju biti jednaki da bi se postigla ravnoteža. Mogu biti:Ravnokrake. Ove vage imaju oslonac poluge na sredini. Kod njih se prema uglu skretanja ili uravnoteženosti dveju težina, upoređuje tražena težina tela sa poznatom težinom tega. Za naučne svrhe služe uglavnom različiti tipovi ravnokrakih vaga sa velikom osetljivošću. (vage za fizička merenja, analitičke vage itd.) Stona (kuhinjska ) vaga je obično ravnokraka pluga.Raznokrake. Ove vage služe za svakodnevnu upotrebu kod koje nije potrebna velika tačnost merenja.

sr_RS
Scroll to Top