Tajmeri

Tajmer je specijalizovana vrsta sata koja se koristi za merenje određenih vremenskih intervala. Tajmeri ​​se mogu svrstati u dve glavne vrste. Tajmer koji računa naviše od nule za merenje proteklog vremena često se naziva štopericom, dok se uređaj koji odbrojava od određenog vremenskog intervala obično naziva tajmerom. Jednostavan primer ove vrste je peščani sat. Tajmeri ​​radnih metoda imaju dve glavne grupe: hardverski i softverski tajmeri.Većina tajmera daje naznaku da je vremenski interval koji je postavljen istekao.Vremenski prekidači, vremenski mehanizmi koji aktiviraju prekidač, ponekad se nazivaju i „tajmeri“.

sr_RS
Scroll to Top