Mikroskopija

Mikroskopi su instrumenti kojim se posmatraju nevidljivi ili slabo vidljivi bliski objekti. Pomoću elektromagnetnih zračenja različitih talasnih dužina, koristeći fizička svojstva data u njihovoj strukturi, zakonitostima loma i otklona, uvećava slike posmatranih objekata i razdvaja bliske tačke na njima. U zavisnosti od vrste elektromagnetskih zračenja (veličini talasnih dužina) koje koristi, razlikuju se: svetlosni (optički), ultravioletni , rendgenski, korpuskularni (elektronski)… Mikroskopom možemo videti sliku predmeta pod mnogo većim uglom od onog kojim bismo ga videli „golim“ okom u normalnoj vidnoj daljini. Nauka koja istražuje pomoću ovih instrumenata naziva se mikroskopija

sr_RS
Scroll to Top