Ultrazvučna kupatila

Ultrazvučno čišćenje je proces koji koristi ultrazvuk (obično od 20 do 40 kHz) za agitaciju tečnosti, sa efektom čišćenja. Ultrazvučni čistači dolaze u različitim veličinama, od malih desktop jedinica sa unutrašnjom zapreminom manjom od 0,5 litara , do velikih industrijskih jedinica sa zapreminom koja se približava 1.000 litara .

Princip ultrazvučne mašine za čišćenje je da pretvara zvučnu energiju izvora ultrazvučne frekvencije u mehaničku vibraciju kroz pretvarač. Vibracija koju generiše ultrazvučni talas prenosi se na tečnost za čišćenje kroz zid rezervoara za čišćenje, tako da mikro-mehurići u tečnosti u rezervoaru mogu da vibriraju pod dejstvom zvučnog talasa, uništavajući i odvajajući prljavu adsorpciju na površina na

sr_RS
Scroll to Top