Oksigenometri

Rastvoreni kiseonik predstavlja nivo slobodnog, nevezanog kiseonika prisutnog u vodi ili drugim tečnostima. To je važan parametar u proceni kvaliteta vode zbog njenog uticaja na organizme koji žive unutar nje. Nivo rastvorenog kiseonika koji je suviše visok ili nizak može ugroziti život u vodi i uticati na njen kvalitet.

AMT 07

0 ~ 20.00mg / l
0 ~ 200%
2,0 ~ 90.0 ℃ Temp
Tačnost ± 2%
Rezolucija 0.01, 0.1, 0.1
ATC 0 ~ 50 ℃
MSC 0 ~ 50 ppt
MAK 0-20000 ft
Kalibracija 100% u vazduhu
Napajanje DC1.5V 4 baterije: AAA
Dimenzije Meter: 195 x 40 x 36 mm,
Težina Meter: 135g (sa baterijom)

OXI USB

Opseg: 0-20 mg / l ili 0-200% sat
Tačnost: +/- 1%
Vreme odziva: <10 sek
Drifting: <1% godišnje
Temperatura Tačnost: +/- 0.2 ° C
kompenzacija:AUTO
USB Oxi je dizajniran kao plug&play
Ne zahteva ručni uređaj ili kontroler
Samo priključite senor u računar ili tablet
očitavanja u sekundi

AMT 810

0.00~20.00mg/L
Preciznost : ±0.5mg/L
Zasićenje kiseonika: 0.0~200.0%
Opseg temperature: 0.0~50.0°C
Preciznost temperature: ±0.5°C
Temperaturna kompenzacija: 0~40°C
Temperaturna kalibracija: ručna
Korekcija saliniteta: 0~35g/L
Korekcija  pritiska: 60.0~112.5kPa
Automatsko isključenje: 180 min
Hold funkcija: ručna ili automatska
Tip senzora: Polarografski senzor
Displej: dupli LCD 135 x 75mm
Napajanje: 9V DC (adapter 220V AC)
Dimenzije: 210 x 205 x 75mm
Masa: 1,2 kg

AMT 8600DO

0.00 ~ 19.99mg / l
0.0 ~ 199.9%
Rezolucija: 0,01 mg / l 0.01%
Tačnost: ± 1,5%
ATC: 0 ~ 45 ℃
Izlazni signal: 4 ~ 20mA
Opeativna temperatura 0 ~ 50 ℃
90% RH max
Napajanje AC / DC 24V ± 15%
Nivo zaštite: IP65
Dimenzija: 96mm x 96mm x 105mm
Veličina: 91mm × 91mm (V × Š)