Vodena kupatila

Vodeno kupatilo se koristi u laboratoriji da bi se omogućilo odvijanje hemijskih reakcija na povišenoj temperaturi. Vodeno kupatilo je fluid u otvorenoj (metalnoj) posudi. Voda ili silikonsko ulje su najčešće korišćeni fluidi. Vodeno kupatilo se koristi za temperature do 100 °C. Uljano kupatilo se koristi za temperature preko 100 °C. Kupatilo može biti sa jednim ili više radnih mesta za erlenmajere ili druge posude u kojima je potrebno precizno održavati temperaturu. Moguće je skinuti poklopac i kupatilo upotrebljavati u čitavoj unutrašnjoj radnoj površini.

AMT 6DK

Otvori: 2-6
Materijal: Nerđajući čelik
Kapacitet: 4-20L
Tajmer: Da
Temperatura: RT-100℃
Snaga: 400-1500W
Spoljne dimenzije: od modela
Unutrašnje dimenzije: od modela
Napajanje: 220V
Težina: 3.3-12kg