Test trake

Test traka je traka / komad / traka papira ili drugog materijala koji se koristi za hemijska/biološka ispitivanja. Konkretno, test traka se može odnositi na ispitivanje hrane, vode, glukoze, lipolize, urina. Test  traka reagensa, sa 1 ili više reagens jastučića prilepljenih na plastičnu dršku, jedan je od oblika. Ključni razlog za njegovo prihvatanje je lakoća korišćenja.

test trake

pH
Persićetna
Peroksid
Vino
Pivo
Nitrati
Nitriti
Hlor
Tvrdoća
Bazen
Vlaga
Olovo
Rashladna tečnost
Skrob