Šejkeri

Šejkeri su laboratorijski instrumenti koji se koriste za mešanje rastvora u erlenmajerima, bocama ili drugim laboratorijskim posudama. Veliki izbor platformi i nosača daje korisniku mogućnost da optimizuje konfiguraciju šejkera prema potrebama eksprerimenta.

SK-O180-E Orbitalni šejker

Orbitalni dijametar: 20mm
Max. težina tereta: 3kg (sa platformom)
Tip motora: DC
Brzina: 40-200rpm
Tajmer: 1min-19h59min
Dva LED displeja za prikaz temperature i brzine
Snaga motora: 20W
Napajanje: 220V
Dimenzije: 370×420×100mm
Težina: 3.1kg

SK-O180-S Orbitalni šejker

Orbitalni dijametar: 20mm
Max. težina tereta: 3kg (sa platformom)
Tip motora: DC
Brzina: 40-200rpm
Tajmer: 1min-19h59min
Dva LED displeja za prikaz temperature i brzine
Snaga motora: 20W
Napajanje: 220V
Dimenzije: 370×420×100mm
Težina: 3.1kg

SK-L180-E Linearni šejker

Amplituda: 20mm
Max. težina tereta: 3.0kg (sa platformom)
Tip motora: DC
Brzina: 0-200rpm
Tajmer: 1min-19h59min
Snaga motora: 20W
Napajanje: 220V
Dimenzije: 270×330×110mm
Težina: 3.1kg

SK-L180-Pro Linearni šejker

Amplituda: 4mm
Max. težina tereta: 2.5kg (sa platformom)
Tip motora: DC
Brzina: 100-350rpm
Tajmer: 1min-19h59min
Dva LCD displeja za prikaz temperature i brzine
Snaga motora: 30W
Napajanje: 220V
Dimenzije: 300×340×100mm
Težina: 8.1kg

SK-D1807-E 3D šejker

Ugao nagiba: 7°
Max. težina tereta: 3.0kg (sa platformom)
Tip motora: DC
Brzina: 0-80rpm
Snaga motora: 20W
Napajanje: 220V
Dimenzije: 270×330×130mm
Težina: 2.7kg

SK-D1807-S 3D šejker

Ugao nagiba: 7°
Max. težina tereta: 3.0kg (sa platformom)
Tip motora: DC
Brzina: 10-80rpm
Snaga motora: 20W
Tajmer: 1min-19h59min
Dva LED displeja za prikaz temperature i brzine
Napajanje: 220V
Dimenzije: 270×330×130mm
Težina: 2.7kg