Rotavapor

Rotavapor-Rotacioni vakuum uparivač je uređaj koji se koristi u hemijskim laboratorijama za efikasno uklanjanje rastvarača uparavanjem (npr. nakon ekstrakcije masti Soxlet metodom). Referentna istraživačka literatura često daje opis ovih instrumenata kao "rotacionog uparivača". Rotacioni uparivači se takođe koriste u molekularnom kuvanju za pripremu destilata i ekstrakata.

RE100-Pro Rotacioni uparivač

LCD displej pokazuje temperaturu, brzinu rotacije i tajmer
Veliko kupatilo (5L)
Kondenzator pruža odlično hlađenje
Motorni lift
Temperaturni opseg: od sobne do 180C
Tačnost očitavanja temperature: ± 1C
Opseg brzine: od 20 do 280 rpm
Funkcija tajmera za preciznu obradu kontrole
Hemijski otporni PTFE orinzi
PC kontrola i dokumentovanje svih parametara preko USB
Precizna kontrola temperature
Brzo izmenjivi konektori za lako uklanjanje boce
Hod lifta: 150mm
Opseg tajmera: 1 - 99 min
Snaga: 1400V
Napon: 220V, 60Hz