Plastika

Plastika je sintetički materijal koji se koristi za izradu različitih materijala i može veoma efikasno zameniti prirodne materijale i sirovine. PSI lab nudi laboratorijski plastični potrošni materijal specijalno dizajniran i proizveden za upotrebu u mikrobiologiji, istraživanju i kontroli kvaliteta.

Centrifuške
Nastavci za pipete
Eppendorf tubice
Petri šolje
Semi-mikro kivete
epruvete