pH metri

pH vrednost je mera aktivnosti vodonikovih jona (H+) u rastvoru i na taj način određuje da li je dati rastvor kiselog ili baznog karaktera. pH vrednost je bezdimenziona veličina, i za poređenje se koristi pH skala koja obuhvata vrednosti od 0 do 14. Za kisele rastvore pH vrednost je manja od 7 (pH < 7,0), a za bazne je veća od 7 (pH > 7,0). Za neutralan rastvor pH je 7. Mera analogna ovoj za koncentraciju hidroksilnih jona u rastvoru je pOH.

MW 150

Raspon pH: -2,00 do 20,00 pH
Opseg ORP: ± 2000.0mV
Temp. Opseg: -20,0 do 120,00 ° C
Rezolucija: 0,01 pH
Rezolucija: 0,1mV
Rezolucija: 0,1 ° C
Tačnost: ± 0,01 pH pri 25 ° C
Tačnost: ± 1mV
Tačnost: ± 0,4 ° C
pH kalibracija:  3 tačke
Kompenzacija temperature: Auto
Sonda za temperaturu: Da
Napajanje: 12VDC
Automatsko isključivanje: Da
Dimenzije: 230 x 160 x 95 mm
Težina: 0,9 kg

AMT 20

pH: -1.00 ~ 15.00pH
Preciznost: ± 0.01pH
mV domet: -1000 ~ 1000mV
mV preciznost: ±1mV
Kalibracija: 1, 2 ili 3 tačke
Opcije: DIN ili NIST
Temperature: 0 ~ 105°C
Temperaturna tačnost: ± 1°C
Temperaturna kalibracija: manuelna
Isključivanje: automatski/ručno
Hold funkcija: automatski/ručna
Reset Funkcija: da
Konektor: BNC
Ekran:  LCD (135 x 75mm)
Napajanje: DC9V/AC adapter(220V/50Hz)
Dimenzije: 210 x 205 x 75(mm)
Težina: 1.2kg

MW 105

Raspon pH : -2,00 do 20,00 pH
pH elektroda: 0 do 12 pH
Opseg ORP: ± 2000.0mV
Temp. Merač opsega: -20,0 do 120,00 ° C
Temp. Elektroda opsega: -5 do 70 ° C
Rezolucija: 0,01 pH
Rezolucija: 0,1mV
Rezolucija: 0,1 ° C
Tačnost : ± 0,02 pH pri 25 ° C
Tačnost: ± 1mV
Tačnost: ± 0,5 ° C
pH kalibracija: do 3 tačke automatska
ORP kalibracija: Fabrički kalibrisana
Kompenzacija temperature : Auto
Sonda za temperaturu: Da
Tip baterije: 3 x 1,5V akaline AA
Trajanje baterije: približno 200 sati
Automatsko isključivanje: Da
Dimenzije: 200 x 85 x 50 mm
Kućište: IP67
Težina: 0.26 Kg

AMT 16

pH: 0-14pH
Temperatura: 0-50°C
Rezolucija: 0.01pH
Preciznost: ±0.01pH
Kalibracija: digitalna
Elektroda: ubodna
Dužina kabla: 1m
Kućište: portabl
Baterija: 9V

PH200 Hm Digital

pH: 0-14
Temperatura: 0-80 °C
Rezolucija: 0.01
Preciznost: ±0.05
Kalibracija: digitalna
Elektroda: izmenjiva
Kućište: ručni
Baterija: 3×1.5V
Vodootporan: da

AMT 009KL

Opseg: 0-14pH
Temperatura: 0-50°C
Rezolucija: 0.1pH
Preciznost: ±0.2pH, ±0.1pH (na 20°C)
Elektroda: fiksna BNC
Kućište: prenosno
Dimenzije: 150×29×20mm
Masa: 51g