Dozimetri

Jonizujuće i nejonizujuće zračnjenje može biti opasno po žive organizme i može dovesti do promena u životnoj sredini. Jonizujuće zračenje je uglavnom mnogo štetnije po žive organizme po jedinici izračene energije od nejonizujućeg zračenja, pošto nastali joni, čak i pri maloj snazi zračenja, imaju potencijal da izazovu oštećenja na DNK. Uređaj koji meri dozu zračenja naziva se dozimetar. Praćenje brzine doze zračenja u realnom vremenu omogućava trenutnu reakciju u slučaju pojave zračenja i na taj način smanjuje izloženost zračenju. Merenjem ekvivalenta doze i brzine ekvivalenta doze, ovaj detektor takođe pruža funkcije dozimetra. Takođe se meri izloženost zračenju i stopa izloženosti, što je prikladno za kontrolu izloženosti hitnih službi fotonskom zračenju.

RAE 2

DoseRAE 2 je lični detektor jonizujućeg zračenja sa direktnim očitavanjem i alarmom.
Detektuje X i Gama zračenje
Ovaj uređaj radi kao dozimetar i kao data loger
Opseg stope doziranosti od 0,01μSv/h do 10Sv/h
Preciznost stope doziranosti ±20% od 10μSv/h do 10Sv/h; ±30% od 0,01μSv/h do 10Sv/h
Opseg doziranosti od 0μSv/h do 10Sv
Preciznost doziranosti ±15%
Opseg energije od 20keV do 6MeV za X i Gama zračenje
Veličina 85 x 55 x 9,6mm bez držača
Masa 50g sa baterijom i držačem
Baterija LIR2450 punjive baterije
200 sati po punjenju (nedelju dana neprekidnog rada)
Više od 3000 memorijskih mesta
Interval snimanja od 30 do 3.600 sekundi
USB interfejs za snimanje logovanih vrednosti
Audio alarm, vibro-alarm
Podešavanje alarma od 1.0 μSv do 10Sv
Radna temperature od -20˚C do 50˚C
Radna vlažnost vazduha od 0% do 95% (ne kondenzujuća)
IP-54
Prolazi test pada sa 1,5m
Merne jedinice: rem/h, Sv/h, R/h