Autoklavi

Sterilizacija je glavna komponenta postupaka suzbijanja infekcije. Ovim terminom se opisuje čitav niz aktivnosti namenjenih postizanju čistog okruženja bez bolesti. Sterilizacija se definiše kao uništavanje svih prenosivih uzročnika, bakterija i virusa sa površina, medicinskih instrumenata, hrane ili bilo kog proizvoda koji treba bezbedno koristiti bez ugrožavanja korisnika. Sve jači propisi i zahtevi za pravilnom sterilizacijom u privatnim klinikama, salonima lepote, stomatološkim ordinacijama nametnuli su potrebu za autoklavima sa lakim rukovanjem i održavanjem. Laboratorijska linija Tuttnauer autoklava dizajnirana je za laboratorijsku upotrebu u istraživačkim laboratorijama, univerzitetima, medicinskim laboratorijama, farmaceutskoj, biotehnološkoj, prehrambenoj i hemijskoj industriji. Svaki model ima nekoliko opcija-dodatnih mogućnosti, kojima se može konfigurisati brzo hlađenje,efikasno sušenje, sterilizacija otpada i biološkog otpada i još mnogo toga u zavisnosti od potreba korisnika.

Vertikalni

Tuttnauer vertikalni laboratorijski autoklavi dizajnirani su za veću udobnost korisnika i laku upotrebe prilikom vertikalnog punjenja. Tuttnauer vertikalni laboratorijski autoklavi su autoklavi sa gornjim punjenjem i dostupni su sa veličinom komore od 31 do 160 litara. ELV modeli imaju unapređeni višebojni upravljački panel i komoru od nehrđajućeg čelika 316L ili 316Ti.

Horizontalni

Tuttnauer benchtop autoklavi dizajnirani su za uštedu prostora na vašem laboratorijskom radnom stolu. Ovi autoklavi sa prednjim punjenjem dostupni su sa u veličinom komore od 28 do 160 litara. EL modeli imaju unapređene višebojni kontrolne panele i komore izrađene od nerđajućeg čelika 316L ili 316Ti.