Anemometri

Anemometri su instrumenti za merenje brzine vetra i pritisaka. Anemometri su važni alati za meteorologiju i fiziku. Najčešći tip anemometra ima povezane tri ili četiri šolje, pričvršćene na vertikalnu šipku. Kada vetar duva, šolje rotiraju. Jačina vetara je proporcionalna, brzini okretanja. Anemometar prebrojava obrtaje, koje koristi za izračunavanje brzine vetra. Hot-Wire (Žarna nit) anemometar ima prednost zbog činjenice da vazduh hladi objekat dok teče preko njega. Anemometar, električno zagrevani, poseduje tanku žicu koja se nalazi na vetru. Količina energije potrebna da bi žicu drži toplom se koristi za izračunavanje brzine vetra. Ako je brzina vetra veća, više energije je potrebno da zadrži žicu na konstantnoj temperaturi.

AMT 006AMF

Temperatura: -10...+45 ºC
Strujanje: 0~30 m/s, 0~90 km/h
Senzori: Propeler, NTC
Rezolucija: 0.2ºC, 0.2m/s
Dimenzije: 105x40x15mm
Napajanje: CR2032 3.0V
Težina: 52g

AMT 029AMF

Temperatura: 0...+45 ºC
Strujanje: 0~30m/s
Senzor: Žarna nit
Jedinice: m/s, ft/min, knots, km/hr, mph
Rezolucija: 0.001m/s, 0.1°C
USB: Da
Data Hold: Da
Dimenzije: 76.8 x 38 x 170.4mm
Napajanje: 4 x AAA

AMT 002AMF

Temperatura: -10...+45 ºC
Strujanje: 0~45m/s, 0~140km/hr
Jedinice: m/s, Ft/min, Knots, Km/hr, Mph
Strujanje: 0~30 m/s, 0~90 km/h
Rezolucija: 0.2ºC, 0.1m/s
Data Hold: Da
Dimenzije: 172 x65 x 29mm
Automatsko isključivanje
Napajanje: 9V
Težina: 275g