Data loggeri su kompaktni uređaji široke upotrebe na polju skladištenja i prevoza materija osetljivih na temperaturu. Ovi instrumenti beleže stanje temperature u željenom vremenskom intervalu čime se postiže uvid u promenu temperature na kojoj je roba skladištena. Idealni za rad na terenu, hemijskim i mikrobiološkim laboratorijama.

Amt 116 HACCP

Opseg od -30°C do +70°C
Rezolucija 0.1°C
Preciznost ±0.5°C
Vlaga 20% ~90%
Rezolucija 1%
Preciznost ±5%RH
32000 tačaka

RC4

OUT od-40˚C do +85˚C
IN od -30˚C do +60˚C
Preciznost ±1°C
Rezolucija 0.1°C
Baterija 3V Li
16000 tačaka
HACCP